Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrá pre liečbu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepatologické a gastroenterologické pracoviská:
Hepatologická ambulancia,
Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Hepatologická ambulancia,
1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava - Kramáre

Hepatologická ambulancia,
3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava - Kramáre

Hepatologická ambulancia,
5. interná klinika Univerzitná nemocnica, Bratislava - Ružinov

Gastroenterologicko - hepatologické centrum
THALION, Bratislava

Hepatologická ambulancia,
Gastroenterologická klinika Univerzitnej nemocnice a SZU, Bratislava - Petržalka

Hepatologická ambulancia,
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Hepatologická ambulancia,
1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia,
Oddelenie vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec

Hepatologická ambulancia,
KM Management spol. s r.o., Nitra

Hepatologická ambulancia,
Klinika vnútorného lekárstva II. Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky

Hepatologická ambulancia,
Nemocnica Poprad, a.s., Poprad

Gastroenterologická ambulancia,
II. Klinika vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

Hepatologická ambulancia,
Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia,
LUNAMED s.r.o., Inovecká 1124/9, Trenčín,

Hepatologická ambulancia,
Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava
Infektologické pracoviská:
Infekčné oddelenie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Klinika infektológie a geografickej medicíny,
Bratislava

Detské infekčné oddelenie
Detskej fakultnej nemocnice, Košice

Klinika pre infekčné choroby
Univerzitnejnemocnice L. Pasteura, Košice

Infekčné oddelenie
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec

Infekčná klinika
Univerzitnej nemocnice, Martin

Infekčná klinika
Fakultnej nemocnice, Nitra

Infekčné oddelenie
Nemocnice Poprad, a.s., Poprad

Oddelenie prenosných chorôb
Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov

Infekčná klinika
Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava