Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Rozpis akcií  v roku 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•            01.2017 Beseda - Nepriaznivý  vplyv drog na organizmus - neuskutočnené základná škola Sekier
•            02.2017 Beseda na oddelení II.Inter.kliniky
Banská Bystrica
•     17-19.3.2017 Edukačno relaxačný pobyt KD Veľká Fatra Turčianské Teplice
•     17-19.3.2017 Valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň
Hostia   
-  PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP v Bratislave

PhDr. Anna Butorova, Katedra fyzioterapie Katolícka univerzita v     Ružomberku
-  Mgr.Marica Laščeková predseda OZ InkoFórum Martin
KD Veľká Fatra Turčianské Teplice
•  18-20.05.2017 45. Májové hepatologické dni Residence Hotel ,Donovaly
•  16-17.06.2017 9. Sympózium o portálnej hypertenzii Starý zámok , Banská Štiavnica
•  15-16.06.2017 Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu  Hotel Alexander , Bardejovské kúpele
•     1 x mesačne Beseda na oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
•      07 -08.2017 dovolenkové obdobie  
"            09.2017 Edukačný pobyt  po dohode s členmi OZ  
 
Vedenie OZ