Šanca pre pečeň
Registrácia vykonaná 8.4.2009 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky; Číslo spisu: VVS/1-900/90-33687
Občianske združenie
IČO:
45 027 501
Okružná 2433/113
DIČ:
2022814805
960 01 Zvolen
Č. účtu:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK31 0200 0000 0025 8651 5253
Tel.:
0907 516 185
E-mail:
info@sancaprepecen.eu
Ďalšie kontakty:
Zvolen
Rimavská Sobota
Martin
Košice
Oľga Štefanická
Ing. Juraj Venglarčík
Mária Kerekešová
PharmDr. Ivana Šabová
Mgr. Štefánia Václavíková
predsedníčka združenia
0905 649 980
0907 528 538
0917 597 181
0907 901 908
ola.stefanicka@gmail.com
E-mail:
-
kerevma@gmail.com
ivuska.sabo@gmail.com
stefania.vaclavikova@gmail.com
Tel.:
jurajven@post.sk