Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Občianske združenie Šanca pre pečeň ďakuje Všetkým prispievateľom 2% dane z príjmu,
ako aj sponzorom za podporu a ústretovosť  v roku 2017, s ktorou prispeli na činnosť nášho
združenia pre pacientov, ktorí potrebujú zlepšiť kvalitu svojho života pri tak vážnych ochoreniach,
akými sú hepatitídy B a C a ostatné ochorenia pečene.
Srdečná vďaka!
Venujte nám percentá z dane z príjmu, odvedenej v roku 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milí priatelia, prosíme, pomôžte nám aj tento rok a darujte nám percentá dane z príjmu!
Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Pre Vás táto čiastka
nepredstavuje
žiadne výdavky navyše! Ide o časť dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu.
Využite možnosť premeniť Vaše 2% (3%) na dar, ktorým podporíte našu činnosť.

Pomoc pri poukázaní  2% nájdete aj na internetovej stránke www.rozhodni.sk

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.  Do
15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň

2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť
minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne
40 hodín
a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste
v roku 201
5 dobrovoľnícky pracovali.

4.  Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 20
17

5. Prečítajte si pozorne celé
Vyhlásenie.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu s poukazovanou sumou

7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2017!

8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad
podľa Vášho bydliska
  adresu si nájdete tu

9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane
je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech
Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete
tu.

Vyhlásenie 2(3) % pre ŠpP
Poučenie k Vyhláseniu
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti