Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
V dňoch 19. – 20. 11. 2021 sa členovia OZ Šanca pre pečeň, Oľga Štefanická, Iveta Balogová a Ivana Šabová,  zúčastnili na Piatej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP, ktorá sa venovala téme „Práva pacientov“.
Tešili sme sa prezenčnej účasti, keďže minulý rok sa konferencia konala v dôsledku pandémie Covid 19 online.

Prvý deň konferencie sa začal blokom o právach pacientov na dostupnú liečbu z pohľadu zástupcov nemocníc, poisťovní, ambulantných lekárov, farmaceutov, výrobcov liekov a zástupcov ministerstva zdravotníctva. Ďalej okrem tradičných tém dominovala téma TELEMEDICÍNA, kde projekt t-ZDRAVIE predstavil p. Lukáš Palaj zo Sekcie digitalizácie a informatiky MZ. Novinkou bolo predstavenie mobilnej aplikácie na vyhodnocovanie EKG, ktorá bola vyvinutá slovenskou firmou Powerful Medical. Aplikácia už je v SR zaregistrovaná ako zdravotnícka pomôcka a je určená predovšetkým záchranárom a všeobecným lekárom a sestrám.
V poobedňajších hodinách mali prednášky nám dobre známi profesori, prof. Jozef Holomáň o ochoreniach pečene a prof. Jozef Glasa, ktorý sa zamyslel nad etikou lekára – čo považuje za paradox v dnešnej kritickej situácii, kedy nemocnice zápasia s nedostatkom lôžok a pľúcnych ventilátorov pre „kovidových“ pacientov.

Večer sa už tradične udeľovali ceny „Môj lekár“ a „Moja sestra“ pre 20 laureátov, pričom Šanca pre pečeň nominovala troch:  
Beatu Škvarkovú, Jozefa Baláža a Mariána Oltmana.

Všetkým ocenením srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich obetavú činnosť, ktorú robia pre nás všetkých. Večer mal slávnostnú atmosféru umocnenú prítomnosťou zástupkyne z prezidentskej kancelárie, ako aj ministrom zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý spolu s prezidentkou AOPP, Máriou Lévyovou, odovzdávali ceny laureátom. Slávnostný večer bol doplnený kultúrnym programom – hudobnými vstupmi Veroniky Hatala a Karola Csina.

V sobotu ráno otvorila program MUDr. Eliška Lovrantová prednáškou týkajúcej sa dostupnosti liečby hepatitídy C pre drogovo závislých pacientov, pre ktorých momentálne platí indikačné obmedzenie 12-mesačnej abstinencie. Uvedenej téme sa určite treba venovať, nakoľko neposkytnutie liečby drogovo závislým pacientom je prekážkou v eliminácii tohto infekčného ochorenia.

V ďalšom bloku predstavitelia AOPP odprezentovali svoju činnosť – hlavne pripomienkovanie zákonov, ich úsilie o reformu zdravotníctva, OSN (Optimalizáciu Siete Nemocníc) nevynímajúc. Konferencia finišovala predstavením činnosti pacientskych organizácií, kde Šancu pre pečeň odprezentovala naša bývalá predsedníčka, Oľga Štefanická. Na záver vystúpil jediný politik, ktorý prijal pozvanie, a tým bola poslankyňa NR Za ľudí, pani Jana Žitňanská, ktorá nám predstavila svoje aktivity a odpovedala na otázky pacientov.

Piata slovenská pacientska konferencia AOPP

fotogaléria
späť