Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Slovenská konferencia EUPATI s medzinárodnou účasťou
20. február 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita BratislavaKonferencia sa konala pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
Skúsenosti zo sveta ukazujú, že vzdelaní pacienti a pacientski advokáti pomáhajú lepšie nastaviť systémy a následne zohľadniť potreby pacientov, nielen v rámci zdravotníctva, ale v rámci celej spoločnosti. A to je aj cieľom EUPATI (Európska akadémia pacientov) a jej prínos pre Slovensko.

EUPATI predstavili:

Nikola Bedlingon, generálna sekretárka EPF Brusel
Laura Kavanagh, IPPOSI Dublin
Rob Camp, EUPATI
Pharm.Dr. Dominik Tomek, PhD., MPH, Národná platforma EUPATI Slovensko.

Ďalšia sekcia bola venovaná téme: Pacient a inovácie v medicíne, v rámci ktorej odzneli zaujímavé prednášky z odboru: neurológia, hepatológia, reumatológia, onkológia, dermatológia a diabetológia. Osobitným prínosom bola prednáška čestného člena a odborného garanta OZ Šanca pre pečeň Doc. MUDr. Ľubomíra Skladaného, na ktorú osobitne upozornil prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

Pohľad a požiadavky slovenských pacientov prezentovala MUDr. Katarína Kafková,
predsedníčka Asociácie na ochranu práv pacientov v SR, ktoré boli doplnené z pohľadu Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov prof. MUDr. Jozefom Holomáňom, CSc.

Na záver konferencie bola prijatá deklarácia, ktorá má prispieť k tomu, že slovenskí pacienti budú vzdelaní, budú mať možnosť podieľať sa na nastavení systémov, ktoré budú zohľadňovať ich potreby a ochraňovať ich práva.
OZ - pacientske organizácie mali možnosť prezentovať svoju činnosť a podiel na vzdelávaní svojich členov. Jedným z nich bolo aj OZ Šanca pre pečeň, ktorú z poverenia správnej rady zastupovali: Oľga Štefanická, Mgr. Štefánia Václavíková a Mgr. Anna Čunderlíková.

Konferencia bola prínosom a dáva veľa podnetov aj pre OZ Šanca pre pečeň pri ďalšom vzdelávaní pacientov - členov OZ, ktoré im umožní lepšie manažovanie vlastného ochorenia i ochranu svojich práv.<<  Späť
fotogaléria