Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
44. MÁJOVÉ  HEPATOLOGICKÉ  DNI  -
Hepatológia 2016: výzvy a perspektívy


Konané:  19.-21.05.2016 v hoteli „RESIDENCE“ Donovaly.


OZ Šanca pre pečeň so sídlom vo Zvolene  s celoslovenskou pôsobnosťou, sa chce touto cestou poďakovať vedeniu SHS Bratislava, hlavne prezidentovi SHS a MHD, MUDr. Ľubomírovi Skladanému PhD. za možnosť zúčastniť sa na špičkovom odbornom podujatí.
Z bohatej ponuky kongresu, na ktorom prednášali najväčšie odborné kapacity na Slovensku nás zaujali nasledovné témy:

1/ Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD)
Dozvedeli sme sa, že za vznik ochorenia môžu nielen rizikové faktory (napr. metabolický syndróm), ale aj genetická predispozícia. Histomorfologickú klasifikáciu nám predstavil patológ. Ďalšie prednášky sa zamerali na zmenu životosprávy - fyzickú aktivitu a liečbu obezity, ktorá je riadená špeciálnym softvérom.
2/ Sympózium Promed - UDCA - ursodeoxycholová kyselina
Tento liek pozná veľa pacientov s ochorením pečene. Bol súčasťou čínskeho liekopisu už pred viac ako tisíc rokmi ako medvedia žlč (medveď je po latinsky ursus). Viac ako polstoročie sa vyrába synteticky a stále má svoje miesto hlavne v terapii žlčových ciest a zápalov pečene.
3/ Pečeň a výživa
Uvedené dietetické odporúčania boli v kontexte s ostatnými chorobami, hlavne obezitou a cukrovkou. Potešujúcou správou pre pacientov bola informácia o pozitívnych účinkoch kávy pri ochoreniach pečene. Keďže ale v štúdii neboli sledované ďalšie možné ochorenia - peptický vred, hypertenzia,... každý pacient si musí konzumáciu kávy zvážiť individuálne.
4/ Nádory pečene
Nádorové ochorenie je strašiakom pre každého pacienta. Prednášajúci nám predstavili jednotlivé typy nádorov, ako aj skúsenosti s liečbou.
5/ Sympózium Gilead - Viekirax a Exviera
Na sympóziu boli prezentované nové lieky v liečbe hepatitídy C. V nedávnej minulosti sa táto diagnóza liečila interferónom. Aj keď sa postupne k interferónu pridávali ďalšie lieky, ktoré zvyšovali účinnosť terapie, stále boli pacienti, pre ktorých bola liečba neúčinná.
Firma Gilead predstavila svoje produkty - preparáty s priamymi antivirotikami, ktoré majú vysokú účinnosť bez použitia interferónu. Jedná sa o prielom v terapii hepatitídy C.
6/ Pečeň a infekcie
Prednášajúci nám predstavili ochorenia spôsobené parazitmi, vírusmi a baktériami.
6/ Varia
V tejto sekcii jednotliví lekári predstavili kazustiky zo svojej praxe. Boli sme oboznámení so  skúsenosťami s liečbou hepatitídy C pomocou priamo pôsobiacich antivirotík, ktoré boli veľmi povzbudivé (cca 95% úspešnosť liečby).
Zaujímavá prednáška sa týkala zobrazovacích techník, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanovenia diagnózy a kontroly priebehu ochorenia. Okrem ultrasonografie a magnetickej rezonancie bola predstavená technika transietnej elastografie, ktorou sa dá kontrolovať obsah tuku, železa a stavu tuhosti pečene.Nakoľko tento prístroj je k dispozícii na pracovisku v Banskej Bystrici, určite bola časť našich pacientov týmto prístrojom vyšetrená a je naďalej sledovaná.
7/ Novinky v hepatológii
V liečbe autoimúnnej hepatitídy nám bol predstavený budenosid - kortikosteroid, ktorý môže v určitých prípadoch nahradiť prednison. Výhodou je menší systémový účinok a s tým súvisiaci nižší výskyt nežiaducich účinkov.
Veľkou témou (nielen)v hepatológii je črevná mikroflóra (mikrobióm).Jej zloženie a vyváženosť sa veľmi významne podieľa na zdraví. Vyšlo totiž najavo, že k hlavným príznakom celého radu vážnych chorôb patrí zmena zloženia črevnej mikroflóry.
Viaceré nedávne výskumy preukázali, že životný štýl moderného človeka, osobitne spôsob stravovania, výrazne narúša populáciu črevných mikróbov. Odkazom pre nás je zamyslieť sa nad tým, čo jeme a čo môžeme v našom stravovaní zlepšiť.


Z bohatej ponuky prednášok si určite každý člen združenia odniesol nové poznatky o liečbe pečene. Nezanedbateľným predpokladom akejkoľvek úspešnej liečby je spolupráca pacienta s lekárom a len edukovaný pacient so záujmom o svoju diagnózu je pre svojho lekára tým správnym partnerom.

Zároveň sa chceme poďakovať za priestor na prezentáciu činnosti nášho občianskeho združenia, kde sme sa stretli s veľkým záujmom.
OZ sa rozhodlo na 44.MHD ,ako symbol občianskeho združenia  rozdať červené  jablká ako symbol zdravia.
Prirovnali sme jabĺčko ku nášmu zdraviu, ktoré  môže byť navonok krásne, ale vnútri môže byť choré (červivé ) podobne ako  pečeň v našom organizme.

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na danom podujatí, ktoré bolo prínosom pre účastníkov nášho OZ.  
            
                                VEĽKÁ VĎAKA !

fotogaléria