Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
V prednáškovej hale,budovy riaditeľstva FNsP FDR Banská Bystrica sa uskutočnil prípravný seminár k pacientskym poradniam.
Dňa: 6.10.2016 

Sociálno- právne poradenstvo má za cieľ pomôcť pacientom pri ich náročných situáciách na pracovisku a zabezpečovania sociálno- právnej  pomoci

Seminár viedla JUDr. Katarína Fedorová,PhD. Bratislava, Mgr. Miroslava Fövenyes aktér projektu.

Za prítomnosti zástupcov 7 občianskych združení a zástupcov vedenia Rooseveltovej nemocnice
-  Mgr.Ružena Maťašeje - hovorkyňa nemocnice
-  PhDr.Helena Vavrušová - sociálne poradenstvo
-  Ing. Otahalová - oddelenie kontroly a sťažností.
                                                                                          Vedenie OZ Šanca pre pečeň


                                          
                                                                                                           
Občianske združenie Šanca pre pečeň  zabezpečilo besedu s MUDr. Beatricou Bodorovskou, PhD., Martin,  (Gastroenterologická - hepatologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Martin) v budove bývalého generálneho riaditeľstva ZŤS Martin

Dňa: 5.10.2016 o 14.00 hod
.

Téma:  Čo vieme o ochorení pečene
Účasť na besede bola v hojnom počte, kde prítomní využili možnosť na otázky, ktoré ich zaujímali pri prevencii a následne pri liečbe  pečene.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať pani doktorke Bodorovskej PhD. z Univerzitnej nemocnice Martin za kvalitnú a obšírnu prednášku.
Zároveň ďakujeme aj p. Mgr. Dagmar Joklovej  z Martina - našej členke OZ , za kvalitné zabezpečenie danej akcie.    Ďakujeme!       
                                                                                                                                                              
fotogaleria
                                       

Občianske združenie Šanca pre pečeň so sídlom vo Zvolene   navštívilo  pacientov
na II. Internej klinike SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Dňa: 19.9.2016 o 14.00 hod.

Cieľ besedy:  Lepší kontakt medzi pacientom a lekárom prostredníctvom občianskeho združenia na spoločných edukačných stretnutiach

Besedy sa budú zabezpečovať  v pravidelných -mesačných  intervaloch  za účelom oboznámiť pacientov s právami na zdravotnú starostlivosť a poskytovaní  pacientom sociálno - právne poradenstvo .

Ďakujeme vedeniu II. Internej klinike SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica  za priestor na danú aktivitu zo strany OZ .
                                                           
                                                                                          Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
               
                                                                                                           
fotogaléria
fotogaleria

Dňa 14.11.2016 členovia SR OZ Šanca pre pečeň opäť navštívili pacientov na  Internom oddelení Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Pacienti  boli oboznámení s ich právami pacienta a z činnosťou  nášho občianskeho združenia. Pre zaujímavé témy v našom občianskom združení sa niektorí rozhodli vstúpiť medzi nás. Naši členovia vyjadrili prítomným plnú podporu pri skorom  uzdravení

Ďakujeme vedeniu   oddelenia, že máme možnosť kontaktu s pacientmi, ktorí v danom období sa liečia a zotavujú z ochorenia pečene                                                     
               
                                                                                                           
fotogaléria