Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚSPEŠNÝ PROGRAM TRANSPLANTÁCII PEČENE VO FNSP F.D.ROOSEVELTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napísala Mgr. Ružena Maťašeje

Pri príležitosti vykonania stej transplantácie pečene v tomto roku  vo  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa  28. novembra 2014  konala slávnostná konferencia pod záštitou ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka.
Sto transplantácií pečene neznamená len číslo. Je to výsledok, ktorý preukazuje,  že transplantácie pečene vo FNsP F.D. Roosevelta sú kontinuálnym a úspešným programom  na vysokej odbornej úrovni. Číslo sto znamená sto zachránených pacientov, ktorých životy by inak vyhasli. Programy transplantácií pečene sú jedným z ukazovateľov  úrovne zdravotníctva v danom štáte a program vo FNsP F.D. Roosevelta predstavuje jeden z úspešných príbehov slovenského zdravotníctva. Štátny tajomník MZ SR Mário Mikloši na konferencii tlmočil pozdravný list ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, v ktorom zdôraznil: „Počet darcov je a vždy bude limitovaný, ale maximálne nasadenie, profesionalita a odhodlanie všetkých zainteresovaných odborníkov tu, vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, sú silné. Bez dokonalej koordinácie by neboli takéto výsledky možné, rovnako ani  aplikácia nových postupov. Hovoríme o medicínskom odbore, ktorý sprevádza neustály vývoj, ovplyvňuje ho veľa faktorov, ale zámerom je zvýšenie počtu, úspešnosti aj bezpečnosti."
„Transplantačná liečba predstavuje jeden z vrcholov medicíny. Pri transplantačnej medicíne je nevyhnutné zapojenie mnohých odborností a ich dokonalá súhra. Príprava špecialistov je dlhá a náročná. Príprava materiálovo technického prostredia finančne nákladná. Zanietenosť, odvaha, odriekanie a vízia sú nevyhnutné,“ priblížil program riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž.
Obr.: Transplantačné centrum si počas konferencie prevzalo ocenenie Slovenskej lekárskej komory.

Na jednej transplantácii pečene sa podieľa až 50 zdravotníkov
Na jednej transplantácii pečene sa podieľa až 50 zdravotníkov z odborov hepatológia, chirurgia, anestéziológia, rádiológia, hematológia, patológia, atď. a  celkový počet transplantačného tímu presahuje stovku. Ich výborná spolupráca je jedným zo základov úspechu celého programu. „S kolegami sa týždenne stretávame na indikačných seminároch, pri lôžku pacienta, diskutujeme navzájom. Tento program nás naučil veľmi úzkej medicínskej komunikácii, navzájom sa rešpektovať  a za tie roky sa stali z nás aj priatelia,“ doplnil vedúci chirurg MUDr. František Hampl.

Program bol spustený v roku 2008
Vývoj programu transplantácií pečene je neodmysliteľne spojený s Transplantačným centrom vo FNsP FDR, ktoré vzniklo v roku 1990. V začiatkoch sa v centre transplantovali obličky a vykonával sa odber orgánov.  Rozbehla sa veľmi úspešná spolupráca s Pražským Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM), ktorá pretrváva dodnes. Odbornosť si členovia transplantačného tímu dopĺňali aj na najprestížnejších pracoviskách v Barcelone, AKH Viedeň či v Štokholme.
    S postupným rozvojom malo banskobystrické centrum ambíciu rozbehnúť transplantovanie pečení. Pacienti,  ktorí tento život zachraňujúci zákrok potrebovali, museli za ním vycestovať do zahraničia, alebo jednoducho zomreli.
V roku 1997 vyvrcholili prípravy a v máji 1997 sa uskutočnila v Banskej Bystrici prvá transplantácia pečene. Na rozvoj a pokračovanie programu však v tom období ešte nebola vhodná pôda. Až o  jedenásť rokov neskôr konečne nastal čas, kedy sa podľa slov jedného zo zakladajúcich členov centra a v súčasnosti primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Jozefa Valkyho: „Všetky pozitívne siločiary stretli v jednom bode. Bola podpora na strane zriaďovateľa, vedenia nemocnice, bola dobrá spolupráca medzi jednotlivými odbormi. Prišli kolegovia z IKEM-u.“ A tak bol program s veľkou slávou dňa 27. mája  2008 na Slovensku opätovne spustený úspešnou transplantáciou pečene, ktorej sa podrobil 57-ročný Milan Kán z Brezna.
K dnešnému dňu bolo vo FNsP F.D. Roosevelta transplantovaných 109 pečení. Program ich transplantácií kontinuálne a systematicky funguje v súčasnosti v rámci Slovenska len vo FNsP FDR.