Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie

Šanca pre pečeň dostala pozvánku zo Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie na účasť na konferencii „Klinická farmakológia 2021, Výzvy a Perspektívy“, ktorá sa konala v online priestore v dňoch 2 – 3. 9. 2021.

Okrem odborného programu boli na konferencie zahrnuté aj témy, ktoré zaujímajú aj naše občianske združenie.
 
Do programu bola zahrnutá horúca téma dnešných dní - 
ochorenie COVID-19 – kde prednášajúci zhodnotili liečbu antivirotikom remdezivir, informovali nás o aktuálnych možnostiach farmakoterapie ako aj vakcinácie. Aktuálnou prednáškou bolo aj zhodnotenie vakcinácie populácie na Slovensku, kde k 23.08.2021 bolo zaočkovaných 2. dávkou 39% populácie, hoci priemer v EÚ je 56%. Zároveň sme sa dozvedeli o hlásených nežiaducich v rámci Slovenska (od 1.1.2021 – 31.05.2021), kde signifikatne vyšší podiel závažných aj nezávažných nežiaducich účinkov bol zistený u lieku Vaxzervia (Astra Zaneca) v porovnaní s Comirnaty (Pfizer) a Spikevax (Moderna). Detaily si je možné si pozrieť na obrázkoch dole.
 
Ďalej sme sa dozvedeli
o úskaliach implementácie Nariadenia EÚ 536/2014 (CTIS) v Slovenskej republike, ktorá sa týka klinického skúšania liečiv. Do tejto sekcie boli pozvaní všetci účastníci – ŠÚKL, MZ SR, Etická komisia MZ SR, AIFP (reprezentantka Pfizer) a pacientska organizácia OZ Lymfoma (Mgr. M. Fovenyes). Ostáva nám len dúfať, že po dlhej dobe, kedy slovenskí pacienti mali a stále ešte majú problém zúčastniť sa na klinickej štúdii sa konečne vytvoria podmienky na vyšší záujem zadávateľov o tento región.
 
Jednou z tém bola aj pečeň – konkrétne sme sa oboznámili
s termínom „DILI“ , ktorý znamená „Drug Inducted Liver Injury“ – čiže „Liekom spôsobené poškodenie pečene“. Prednášajúci zo Španielska a Islandu nám poradili, že na web stránkach po zadaní hesla  „proeurodilinet“ alebo „Livertox“ sa dostaneme k databázam venejúcim sa hepatotoxicite jednotlivých liečiv.
Dozvedeli sme sa aj o novej definícii
MAFLD (Metabolická dysfunkcia Asociovanej so Steatózou Pečene) – viď. priložený obrázok.
 
Prednášajúci zároveň informovali aj o aktivitách, ktoré veľmi dobre poznáme – jedná sa hlavne o edukácie pacientov, ktoré zastrešujú v spolupráci s AOOP a to pod názvom „Pacient a liek“ a EUPATI.
 
Chceli by sme sa poďakovať organizátorom za možnosť zúčastniť sa na podujatí a pogratulovať im k úspešnému zvládnutiu konferencie v online priestore.
 

Za OZ: Ivana Šabová
Zvolen, 3.9.2021
späť
obrázky