Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria
Odborné podujatie Májové hepatologické dni konané              18-20.5.2017

  
Hlavná téma tohtoročného kongresu bola „Životný štýl a pečeň“. Téme zodpovedali nielen prednášky, ale aj sprievodné podujatia.

Prednášky na klasické témy o ochoreniach pečene boli doplnené o experimentálne štúdie odborníkov, kazuistiky, spracované štatistiky a najnovšie informácie z renomovaných literárnych zdrojov  vo svete. V súlade s témou kongresu boli prednášky doplnené o poznatky o vplyve stravovania a životného štýlu na ochorenia pečene ako aj na rozvoj ďalších súvisiacich ochorení (napr. metabolický syndróm).

Bolo nám predstavené nové liečivo, kyselina obeticholová, ktorá by mohla byť alternatívou pri zlyhaní liečby pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou štandardne liečených kyselinou ursodeoxycholovou (UDCA). Bohužiaľ tento liek ešte nie je na Slovensku zaregistrovaný.

V zmesi prednášok samozrejme nechýbala horúca téma medicíny posledných rokov, akou je mikrobióm - osídlenie ľudského organizmu mikroorganizmami.

Zároveň sme sa dozvedeli aj podrobnosti o unikátnej operácii karcinómu pečene, ktorá bola ako prvá na Slovensku realizovaná minulý rok vo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
. Tlačovú správu o tomto zákroku môžete nájsť na našej stránke v archíve v roku 2016.

Veľmi zaujímavé fakty sme sa dozvedeli na prednáške o pitnej vode ako aj o potravinách z pohľadu ich glykemického indexu. Nakoľko sa jedná o informácie užitočné pre každodennú prax, bolo prisľúbené ich zverejnenie na stránkach SHS,
www.hepatology.sk <http://www.hepatology.sk>

Čo sa týka sprievodných podujatí, okrem zdravého občerstvenia  vo forme minerálnej vody a smoothie z čerstvého ovocia počas sympózia sa v sobotu poobede konal 2. Slovenský deň obezity. Po krátkej prednáške Michala Tótha o význame pohybu a po spontánnej autogramiáde nášho zlatého olympionika z Ria Mateja Tótha sa účastníci podujatia zúčastnili biatlonových pretekov. Zároveň pani Marcela Veličová poskytla záujemcom minitréning nordic walkingu, ktorý si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku.

Sme radi, že sme mali možnosť dozvedieť sa niečo nové a dúfame, že aj o rok budeme mať príležitosť zúčastniť sa na Májových hepatologických dňoch.
                                    


Vaše  OZ Šanca pre pečeň