Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň

Už tradične sme sa zástupcovia OZ Šanca pre pečeň mohli vďaka nášmu odbornému garantovi, MUDr. Ľ. Skladanému, PhD, zúčastniť na tradične najlepšom hepatologickom podujatí na Slovensku. Tento rok už konečne zase „naživo“, s atmosférou človečenstva, ktorá na online seminároch chýba.
Témou  tohtoročného kongresu bola: SIRIUS: berte pečeň vážne.

My, ako členovia OZ, už vieme, čo SIRIUS znamená. Pre nezainteresovaných, jedná sa o slovnú hračku: SIRIUS – vyslovené po anglicky je SERIOUS, čo znamená vážny, zodpovedný....Keďže podľa najnovších štatistík je Slovensko na prvom mieste na svete vo výskyte ochorenia cirhózy pečene a cirhóza je najčastejšou príčinou smrti ľudí v produktívnom veku, hepatológovia na Slovensku si povedali, že treba s tým niečo urobiť.

A tak sa zrodil projekt SIRIUS. Zatiaľ viac v hlavách, ako na papieri, ale veríme, že čoskoro sa celá akcia spustí a aj naši členovia budú môcť priložiť ruku k dielu.
Cieľom projektu je:
1/ informovať širokú verejnosť o narastajúcom počte ochorení pečene
2/ spustiť skríning
Účastníkmi skríningu by mali byť pacienti/zdraví ľudia, ktorí nemajú diagnostikované ochorenie pečene. Skríning bude pozostávať z troch bodov:
- Vyplnenie dotazníka (životný štýl)
- Odber kvapky krvi (pečeňové enzýmy)
- Sono pečene (zistenie fibrózy)

Nevyhnutnými členmi projektu budú lekári, či už všeobecní, alebo špecializovaní na iné ochorenia, nakoľko ochorenie pečene je často spojené s ďalšími diagnózami. Prvou lastovičkou je spustenie HEPkalkulačky, ktorá je k dispozícii na webovej stránke www.hepkalkulacka.sk

Veríme, že projekt sa čoskoro spustí a ľudia na Slovensku si uvedomia závažnosť situácie a zamyslia sa, ako žijú, ako sa stravujú, či sa hýbu....
 
49. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI
18 - 20.5.2022
Residence Hotel Donovaly

späť