Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Fotogaléria
Dňa 26.9.2018 v novej michalovskej nemocnici sa uskutočnilo stretnutie  zástupcov Občianskeho združenia Šanca pre pečeň s prof. MUDr. Štefanom Hrušovským  CSc., Dr.SVS. z hepatologickej ambulancie, Mgr. Zuzanou Adamčíkovou , koordinátorkou  pre marketing a komunikáciu  a Alenou Kravecovou  pre styk s verejnosťou
Účel stretnutia:
Zabezpečiť  pre verejnosť dostatočný prístup k informáciám pri chorobách  pečene prostredníctvom besied , prednášok a vzájomného stretávania sa s pacientmi ktorí majú rovnaký problém. Chceme sa touto cestou poďakovať vedeniu nemocnice v Michalovciach za ústretovosť a ochotu spolupracovať s našim občianskym združením Šanca pre pečeň v prospech pacientov.
Zvlášť sa chceme poďakovať našej  členke OZ ŠPP  p.Silvii Magurovej zo Strážskeho za príkladný prístup pri zorganizovaní daného stretnutia.                                                                                                                         
Všetkým  patrí   VEĽKÉ ĎAKUJEME                                                                                                                     
Stretnutie v Michalovciach
dňa 26.9.2018

Dňa 24.11.2018 nemocnica v Michalovciach oslávila prvé narodeniny,OZ Šanca pre pečeň bola pri tom
Svet zdravia, a.s.  - nemocnica Michalovce
Dňa 24.11.2018 nemocnica v Michalovciach oslávila prvé narodeniny, kde bolo pozvané aj  OZ Šanca pre pečeň. Pozvanie sme s vďačnosťou prijali od prof. MUDr. Štefanom Hrušovského   CSc., Dr.SVS. z hepatologickej ambulancie.
OZ poverilo našu aktívnu členku p. Silviu Magurovú, aby nás dôstojne reprezentovala na dnom podujatí spoločne s novými členmi p. Rudňanskou a p.Džačkom. Očakávanie sa naplnilo  splnilo svoj cieľ, kde boli návštevníci informovaní o chorobe pečene  a jej možnostiach liečby. Dané informácie boli poskytnuté aj na prednáške ktorú prezentovala p. Silvia Magurová.
Počas celého dňa mohli záujemcovia diskutovať s lekármi michalovskej nemocnice na rozličné témy. O tom, akých nepriateľov má pečeň, či je dieťa doma v bezpečí, o výmene kĺbov, bolesti chrbtice, syndróme diabetickej nohy, rakovine prsníka a i.
Návštevníkov čakal bohatý program, v sprievode personálu nemocnice mohli nahliadnuť do niektorých jej častí. Návštevníci si taktiež mohli nechať zmerať tlak krvi, hladinu glykémie, zistiť krvnú skupinu či na hematologicko-transfúziologickom oddelení darovať krv v rámci narodeninovej kvapky krvi.
Ďakujeme vedeniu nemocnice v Michalovciach za možnosť zúčastniť sa uvedeného podujatia.