Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEČEŇ - OBEZITA - ZDRAVIE 16.8.2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tlačová správa

OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA.

LEKÁRI UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami
Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova
a Hepatologicko-gastroenterologickým a transplantačným oddelením
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica zorganizovali 16.8. 2014 v Kúpeľoch Sliač
verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne - PEČEŇ - OBEZITA - ZDRAVIE.
Ochorenia pečene, ako aj obezita u ľudí každého veku v súčasnosti dramaticky stúpajú.

Ako uviedol v úvode MUDr. Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU:
„Obezita sa šíri civilizovanými krajinami ako epidémia a berie si svoju daň. Pečeň je akýmsi mozgom tráviaceho traktu a aj  miernymi signálmi  môže poukazovať na to, že človek prestáva byť zdravý. “
Okrem obezity je ďalším veľkým neduhom, ktorý kvári nielen slovenskú populáciu, konzumácia alkoholu. Ich dôsledkami je dramaticky stúpajúci počet ochorení ako tuková choroba pečene či hepatocelulárny karcinóm. Výskyt tohto typu karcinómu sa na Slovensku za posledných desať rokov zvýšil takmer o dvesto percent a stukovatenú pečeň má podľa odborných štatistík z roku
2013 až 44 percent Európanov. Správna životospráva je veľmi účinná nielen pri liečbe, ale aj ako prevencia týchto ochorení. V osemnástich prednáškach sprostredkovali  renomovaní slovenskí odborníci viac ako sto účastníkom najnovšie poznatky týkajúce sa liečby týchto ochorení, ako aj správnej životosprávy.
Okrem odovzdania kvalitných odborných informácií poukázalo toto podujatie na vzácny fakt, že vzťah lekára so svojimi pacientmi sa nekončí za dverami ambulancie či oddelenia. Bez nároku na honorár prišli medzi svojich pacientov odborníci z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc či Bardejova v čase svojho osobného voľna, ktorý mohli stráviť oddychom či so svojimi rodinami. Organizátorsky sa ďalej na podujatí podieľalo aj Občianske združenie HEGITO BB.

Zaujímavosti z prednášok

MUDr. Skladaný upozorňoval na kvalitu prijímanej potravy a na to, ako málo sa hýbeme.
MUDr. Marián Oltman, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave vo vtipne podanej prednáške zdôrazňoval, že jednoducho jeme priveľa: „Je jasné že kedysi potrebovali ľudia vysokokalorickú stravu, ale dnes, keď si môžeme ísť uloviť svojho mamuta niekoľkokrát za deň do niektorého z obchodných reťazcov, nám denne postačí prijať 1400 kilokalórii.“
Gastroenterológ MUDr. Jozef Baláž z FNsP F.D. Roosevelta priniesol pozitívnu správu pre kávičkárov. Pitie kávy má podľa najnovšej štúdie pozitívny vplyv na pečeň. Štúdia sledovala výsledky pri pití dvoch troch šálok denne.  Synergický efekt kofeínu, antioxidantov, vitamínov a iných látok nachádzajúcich sa v káve sa prejavuje blokovaním zápalu, fibrózy a vzniku nádorových buniek v pečeni,“ približuje MUDr. Baláž účinky kávy.

Mgr. Ružena Maťašeje
hovorkyňa
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii 2014.
WYSIWYG Web Builder