Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Občianské združenie Šanca pre pečeň uskutočnilo dňa 4 - 6.11.2016 edukačno relaxačný pobyt
v Kúpeľoch Dudince v LD Diamant


           

:
Pobyt začal  večerou (piatok) 4.11.2016. V piatok poobedňajších hodinách návšteva u lekára na stanovenie procedúr a  odborný program vďaka prednáške MUDr.  Mesárošovej - diabetoligičke z  Banskej Bystrice a  MUDr. Judity Ondrejkovej - prezidentke Ligy proti osteoporóze z Košíc.


(sobota) 5.11.2016
využitie procedúr v zariadení LD Diamant a v poobedňajších hodinách možnosť odborného programu. Prednášal: Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný PhD.(Banská Bystrica)  a   Doc. MUDr. Mária Belovičová  PhD (Bardejov).
(nedeľa) 6.11.2016
pobyt bol ukončený obedom
fotky z podujatia