Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň

sa uskutočnilo   v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici  dňa 17-18.júna 2016.

Účasť  bolo obohatená  prítomnosťou lekárov zo zahraničia, ktorí si svoje skúsenosti mohli  navzájom vymeniť s lekármi ktorí pôsobia na Slovensku. Priebeh celého Sympózia bolo na vysokej odbornej úrovni
.
Občianske združenie Šanca pre pečeň  prijalo pozvanie na uvedené  podujatie , ktoré nás obohatilo o nové informácie  v liečbe pečene a obličiek. Zároveň sme   využili možnosť  prehliadky mesta Banskej Štiavnice, dreveného Betlehemu a starodávne cukrárničky.

Pre krátkosť času sa nám nepodarilo navštíviť banské štôlne a všetky historické pamiatky, ktoré mesto ponúka. Vrelo odporúčame všetkým,  ktorí neboli ešte v Banskej Štiavnici, aby  toto historické mesto navštívili.

       
                                                                                          Vedenie OZ
                                                                                        
8. Sympózium o portálnej hypertenzii
fotogaléria