Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria
Aktívny tréning komunikácie v oblasti práva pacientov a sociálneho zabezpečenia  konaný  6.6.2017 od 9.00 do 17.00 hod. v hoteli Arcáde Banská Bystrica

 
Aktívneho tréningu sa zúčastnilo ďalších päť OZ  zo stredného Slovenska. Za OZ Šanca pre pečeň bola nominovaná p. Oľga Štefanická predsedníčka  OZ a p. Mgr. Anna Mydlová  na základe požiadavky AOPP.

Akciu - tréning zabezpečila  Mgr. Miroslava Fövényes z AOPP a trénerom bola pani Ing. Gabriela Debnárova zo spoločnosti Develor.

Cieľom tohto projektu, je pomoc pacientom v orientovaní sa v právnom a sociálnom prostredí.  Uvedená pomoc bude poskytovaná v priestoroch FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.

Verejnosť bude oficiálne informovaná o zahájení projektu prostredníctvom médií.

                              Tešíme sa na Vás !      Vaše OZ Šanca pre pečeň