Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria pobytu
Občianské združenie Šanca pre pečeň uskutočnilo dňa 17 - 19.3.2017 edukačno relaxačný pobyt v kúpeľoch v Turčianských Tepliciach

  
Opäť sme sa stretli

dňa 17-19.3.2017 sa členovia a sympatizanti OZ  Šanca pre pečeň stretli na Edukačno- relaxačnom pobyte v liečebnom dome Veľká Fatra v Turčianských Tepliciach .  Stretnutie sme využili aj na zabezpečenie Valného zhromaždenia OZ, kde sme zhodnotili rok 2016 a nové vízie na rok 2017 v našom OZ .

Veľmi nás  obohatili aj naši hostia svojimi prednáškami:


Prítomní získali malé darčeky, ktoré zabezpečila predsedníčka  OZ InkoFórum Martin , p. Marica Laščeková , ktorá  prišla pozdraviť naše Vaľné zasadnutie.

Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME  !!!

Zvlášť chcem poďakovať p. Petrášovi , reprezentantovi LD VF Turčianské Teplice , ktorý vytvoril veľmi dobré podmienky na zabezpečenie danej akcie OZ .
                                              

Vedenie OZ Šanca pre pečeň
p. PhDr. Mária Lévyová , prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR  ( AOPP ) Bratislava
p. PhDr. Anna Bútorová , fyzioterapeutka , Katolícka univerzita Ružomberok