Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Občianské združenie Šanca pre pečeň uskutočnilo dňa 27 - 29.8.2021 edukačno relaxačný pobyt v kúpeľoch v Turčianských Tepliciach

V dňoch 27. až 29.8.2021 sa uskutočnilo edukačné stretnutie spojené s Valným zhromaždením OZ Šanca pre pečeň v hoteli Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach.
Valné zhromaždenie OZ sa uskutočnilo dňa 28.8.2021 v zmysle Stanov OZ so štandardným  programom, ako je správa o činnosti za roky 2020 a 2021, správa o hospodárení a návrh plánu činnosti a aktivít do ďalšieho obdobia.
Na VZ OZ sa uskutočnili voľby nových členov do Správnej a Dozornej rady OZ, pretože niektorým členom už skončilo funkčné obdobie. Do Správnej a Dozornej rady OZ Šanca pre pečeň boli zvolení na obdobie rokov 2021-2024  nasledovní členovia:
Oľga Štefanická, Alena Kusá, Juraj Venglarčík, Ivana Šabová, Iveta Balogová, Jozef Chrenč,Janka Csóková, Miroslav Stašák, Iveta Balogová.

Zo všetkých novozvolených členov 
predsedníčkou OZ sa stala pani Janka Csóková, ktorej želáme veľa úspechov riadiť naše OZ, pevné zdravie, veľa síl a nápadov pre nové aktivity, ako aj nechýbajúci  entuziazmus, ktorý pani Janka v sebe má. Veríme, že nielen členovia Správnej a Dozornej rady, ale aj ostatní naši pacienti a sympatizanti budú podporovať všetky aktivity, ktoré zorganizujeme. Sme presvedčení, že spolu budeme dobre spolupracovať v prospech nášho OZ  a ostaneme naďalej  komunitou ľudí s priateľskými vzťahmi.

Takmer po 15 – tich rokoch predsedovania nášmu OZ
pani Oľga Štefanická odovzdala štafetu už spomínanej pani Janke Csókovej.
Veľmi emotívne bolo poďakovanie a zazneli tam slová,  ktoré  citujem:
„Oľga, bola si oporou OZ, vždy obetavá, stále trpezlivá, bez problémov ochotná riešiť veci a najmä pomáhať pacientom v ťažkých chvíľach. Tvoje srdce tĺklo pre OZ, venovala si mu svoj čas, pre ľudí, pre pacientov.....
Chceme ti za tvoju dobrovoľnú prácu zo srdca poďakovať, bola a si naďalej pilierom OZ a  ostaneš s nami napĺňať ciele OZ, tak ako si bola pri založení nášho OZ “.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnili prednášky
doc. MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD. – prednostu II. Int. kliniky Rooseweltovej nemocnice v Banskej Bystrici – téma: Národný program s chorobami pečene. Ďalšiu prednášku na tému Autoimunita u pacientov s chorobami pečene prezentovala  MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD. z Hepato- gastroenterologického a transplantačného oddelenia Rooseweltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Všetci prítomní so záujmom diskutovali a zaujímali sa o novinky z predmetnej oblasti.
Našu aktivitu prišla podporiť aj zástupkyňa spoločnosti AbbVie, ktorej taktiež srdečne ďakujeme.
Zároveň naša vďaka patrí aj pánovi Vladimírovi Šabovi a Mirovi Stašákovi za skvelé zdokumentovanie celej našej akcie v Turčianskych Tepliciach.

Za OZ: Alena Kusá
Zvolen, 3.9.2021
späť