Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň

Konalo sa  v hoteli Echo v Bratislave  dňa  28.novembra 2016.
Občianske združenie Šanca pre pečeň sa v mesiaci november 2016 stalo riadnym právoplatným členom AOPP. Zároveň vedenie OZ sa zúčastnilo volieb do predsedníctva AOPP. Pani Štefanická, predsedkyňa OZ ,bola požiadaná o zastupovanie v neprítomnosti p. Mgr. Miroslavu Fövenyes, ktorá bola navrhnutá do vedenia AOPP, ale z dôvodu Kongresu v USA sa nemohla zúčastniť volieb.

Výsledok volieb  je nasledovný: volebné obdobie od roku 2016


Prezident AOPP:      PhDr. Mária Lévyová


I. Viceprezident AOPP:  PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.


II. Viceprezident AOPP:  Mgr. Miroslava Fövényes


Srdečne gratulujeme!
     
Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP)
fotogaléria