Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMÁCIA  Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA - ZVOLEN 9.4.2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Dňa 9.4.2016
sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Šanca pre pečeň, kde bolo zvolené nové vedenie OZ na obdobie roku 2016 až 2020
Správna rada
Mgr. Štefánia Václavíková, Košice             predsedníčka Dozornej rady
Anna Cepláková, Zvolen                           člen DR
Iveta Balogová, Zvolen                             člen DR
Oľga Štefanická, Zvolen                           predsedníčka Správnej rady
Ing. Juraj Venglarčík, Zvolen                     podpredseda SR
Prof. Ing. Alena Kusá, PhD., Zvolen          člen SR
PharmDr. Ivana Šabová, Martin                 člen SR
Mária Kerekešová, Rimavská Sobota        člen SR
Ján Hupian , Zvolen                                 člen SR
Katarína Golianová, Očová                       člen SR
pár fotiek z podujatia ...
Dozorná rada