Copyright © 2014 - 2018 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
WORKSHOP PRE PACIENTSKÉ ORGANIZÁCIE
30.5.2018   ,  hotel Bratislava v BRATISLAVE
                                                                   
Téma:  Lieková politika na Slovensku., ako sa liek stáva dostupným pre pacientov

Ako sa liek dostáva do systému uhrádzaných liekov z verejného zdravotného poistenia? Čo sú to výnimky a ako vstupujú na trh lieky na zriedkavé ochorenia?
1/    Registrácia EMA ( EURÓPSKA LIEKOVÁ AGENTÚRA)
- Na to, aby sa liek dostal na Slovensko, musí byť najprv registrovaný v Európskej únii (EU). O registráciu požiada výrobca lieku Európsku liekovú agentúru (EMA). Tá registruje predovšetkým lieky obsahujúce novú účinnú látku, ktorá ešte v EÚ nebola registrovaná.
- Základným materiálom pre posúdenie žiadosti o registráciu lieku je dokumentácia o výsledkoch farmaceutického, farmakologicko-toxikologického a klinického skúšania.
- Registráciu, ktorú predloží EMA, schváli Európska komisia. Následne platí vo všetkých štátoch EÚ.
2/   Národná registrácia lieku na Slovensku
- Úlohou národnej registračnej agentúry liekov na Slovensku plní ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
- Národná registrácia zo strany ŠUKL je dôležitá, pretože následne môže liek stúpiť na slovenský trh.
3/   Medzinárodné referencovanie cien
-  
Medzinárodné referencovanie cien liekov znamená porovnávanie cien liekov. Jeho cieľom je stanovenie maximálnej ceny lieku v danej krajine.
- Na Slovensku nesmie maximálna cena lieku prekročiť priemer 3 najnižších cien toho istého lieku v krajine EÚ
4/   Kategorizácia lieku
- Je to proces ktorého výsledkom je určenie výšky úhrady lieku z verejného    zdravotného poistenia. Liek môže byť plne alebo čiastočne hradený. V druhom prípade dopláca rozdiel pacient vo forme doplatku.
5/    Kategorizačná komisia
       Kategorizačná komisia má stálych aj prizvaných členov, tvoria ju zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní a odbornej lekárskej obce.
6/    Kategorizačný zoznam
      
Kategorizovaný liek je zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, ktorý pravidelne aktualizuje Ministerstvo zdravotníctva SR.
 
<KENOX S760  / Samsung S760>
<KENOX S760  / Samsung S760>
<KENOX S760  / Samsung S760>
Cesta lieku k slovenskému pacientovi  - prezentácia J4P
Cesta lieku k slovenskému pacientovi  - pracovný zošit J4P