Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu
HEPATITÍDA
Centrá pre liečbu
a ďalšie informácie
Kliknite na obrázok

 
LEKÁR
RADÍ
PRÁVNIK RADÍ
ROK 2015
PODPORUJÚ NÁS
ROK 2016
www.slovhep.sk
OCENENIA
"MOJ LEKÁR"
A
"MOJA SESTRA"
ROK 2017
 
ROK 2018

2019

2018

 

ROK 2019

Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia  .
ROK 2020

2021

ROK 2021
BERME PEČEŇ VÁŽNE
www.siriushepi.sk

2022

ZASADNUTIE SPRAVNEJ A DOZORNEJ RADY OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
3-5.3.2023  KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
Sklené Teplice - boli tento víkend našou cieľovou destináciou.
3-5.3.2023 na zasadnutí Spravnej a Dozornej rady občianského združenia Šance pre pečeň v Sklených Tepliciach sme niečo urobili pre svoje zdravie a pre naše občianske združenie. Tešíme sa na spoločné stretnutie našich členov -  pacientov pri najbližších edukačných stretnutiach.


ROK 2022