Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je Slovenská hepatologická spoločnosť.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu

 
Za OZ Šanca pre pečeň mali možnosť prezentovať našu činnosť a podiel na vzdelávaní svojich členov Oľga Štefanická, Mgr. Štefánia Václavíková a Mgr. Anna Čunderlíková.
článok ...
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
viac info ...
Správna rada Občianskeho združenia Šanca pre pečeň zorganizovala výročné Valné zhromaždenie svojich členov v sobotu 9.4.2016 vo Zvolene,kde bolo zvolené nové vedenie OZ na obdobie roku 2016 až 2020


PACIENT  A  INOVÁCIE V MEDICÍNE
1. Slovenská konferencia EUPATI s medzinárodnou účasťou    20. február 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
44. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI Hepatológia 2016: výzvy a pespektívy
Konané  19 - 21.5.2016  v hoteli "RESIDENCE "  na Donovaloch
Správna OZ Šanca pre pečeň so sídlom vo Zvolene  s celoslovenskou pôsobnosťou, sa chce touto cestou poďakovať vedeniu SHS Bratislava, hlavne prezidentovi SHS a MHD, MUDr. Ľubomírovi Skladanému PhD. za možnosť zúčastniť sa na špičkovom odbornom podujatí.
viac info ...
Beseda 
s  prof.MUDr. Ivanom Schréterom,CSc. a  doc. MUDr. Petrom Jar
čuškom,PhD.
viac info ...
Víkendový pobyt v kúpeľoch Sliač
Občianské združenie  Šanca pre pečeň uskutočnilo v dňoch 2 -4. 9 .2016 víkendový pobyt
v Kúpeľoch Sliač
  
Kliknite na obrázok
Občianské združenie  Šanca pre pečeň pripravilo dňa 15.7.2016 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach besedu o ochorení pečene , stealóze pečene  i  autoimunitnom ochorení pečene  
Sociálno-právne poradenstvo pre pacientov
Dňa 6.10.2016 sa uskutočnil v prednáškovej hale,budovy riaditeľstva FNsP FDR Banská Bystrica prípravný seminár k pacientskym poradniam.
Beseda  " Čo vieme o ochoreniach pečene "
Beseda s pacientmi
Občianské združenie Šanca pre pečeň zabezpečilo 5.10.2016 besedu s MUDr. Beatricou Bodorovskou, PhD. v Martine
Občianské združenie Šanca pre pečeň navštívilo dňa 19.9.2016 pacientov      na II. Internej klinike SZU , FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
viac
viac
viac
Prednáška pre študentov stredných škôl
Dňa 25.10.2016 o 14.00 hod.  OZ Šanca pre pečeň  organizovalo prednášku v priestoroch Krajskej knižnice vo Zvolene  pre viac ako 110 študentov stredných škôl  - Gymnáziium, Dopravná škola, Hotelová škola, Súkromná umelecká škola, Drevárska škola, Stredná zdravotnícka škola Zvolen.
Téma: Čo zistila medicína o mladých a mali by to vedieť. Pôsobenie alkoholu na dospievajúcu mládež.
Prednášajúci: doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta II. Internej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice Banská Bystrica.
Študentov, pedagogických pracovníkov a starších členov čitateľského klubu Krajskej knižnice, ktorí v danej chvíli boli prítomní v čitárni  uvedená  téma  zaujala.
Chceme sa touto cestou poďakovať vedeniu Krajskej knižnice vo Zvolene, za umožnenie stráviť popoludnie  v príjemnom prostredí.  Ďakujeme!
fotky z prednášky
ROK 2016
späť
Odborné podujatie s témou " Význam včasnej intervencie pri chronických ochoreniach"
OZ Šanca pre pečeň sa zúčastnilo na kvalitnom odbornom  podujatí na MZ SR v Bratislave,ktoré bolo na vysokej odbornej úrovni s medzinárodnou účasťou – Veľká Británia, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Nórsko, Česko. 

Hlavná téma:
Význam včasnej intervencie pri chronických ochoreniach Včasná intervencia (VI) pri chronických ochoreniach – kazuistika muskuloskeletálneho ochorenia (MSK), praktické návody založené na dôkazoch ako podporovať zdravú populáciu, udržateľný zdravotný systém a produktívnu spoločnosť. 

Konferencia sa konala dňa 9. novembra 2016 v budove Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava.
pár fotiek
Edukačno relaxačný pobyt v kúpeľoch Dudince     v dňoch 4-6.11.2016
viac info ...
Občianské združenie Šanca pre pečeň opäť navštívilo dňa 14.11.2016 pacientov na II. Internej klinike SZU , FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Beseda s pacientmi
ďalej
Valné zhromaždenie AOPP
OZ Šanca pre pečeň sa v mesiaci november 2016 stalo riadnym právoplatným členom Asociácie na ochranu práv pacientov  a zúčastnilo sa volieb predsedníctva AOPP konané 28.11.2016 v Bratislave
detaily
Seminár  " Verejná kontrola nemocníc "
Transparency International Slovensko (TIS) zabezpečilo seminár "Verejná kontrola nemocníc" 26.novembra 2016 v Banskej Bystrici
viac
I N F O R M Á C I A
radi by sme informovali o ďalšom úspechu a prvenstve FNsP F.D.Roosevelta. Banskobystrickí rádiológovia ako prví na Slovensku vykonali zákrok, ktorí pacientom s nádorom na pečeni poskytuje novú nádej na prežitie.   Rádioembolizácia nádoru pečene rozširuje možnosti, keď ostatné metódy liečby u pacienta neprichádzajú do úvahy.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe.