Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu

 
V dňoch 22-24.03.2019 sme sa stretli v hoteli Hviezda v kúpeľoch Dudince, kde sme sa najprv zúčastnili Valného zhromaždenia, na ktorom bola zhodnotená činnosť občianskeho združenia za rok 2018 a zároveň predsedníčka nášho združenia, Oľga Štefanická,  ktorá stála pri zrode nášho OZ, nám odprezentovala jeho 10-ročnú činnosť
fotky
detailnejšie
10 . VÝROČIE ZALOŽENIA OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
Šanca pre pečeň členom ELPA?
Ako dopadla pozvánka do Viedne?

 
viac ..
späť
23-25.5.2019 sa konali
47. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI na Donovaloch
podrobnejšie ..

O edukačnú časť pobytu sa postarala Doc. MUDr. Belovičová, PhD. Oboznámila nás s civilizačnými chorobami (obezita, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, diabetes...) a vysvetlila nám, ako sa dá týmto chorobám predísť, resp. s nimi bojovať vyváženou stravou.

Upozornila nás na nástrahy konzumného životného štýlu, ktoré na nás číhajú prostredníctvom obchodných reťazcov, reštauračných zariadení a reklám v televízii. V rámci diskusie nám poradila, ako začať s chudnutím a objasnila nám mýty o „správnom“ stravovaní. Sme veľmi vďační, že  pani doktorka si popri svojej zaneprázdnenosti našla čas na prednášku pre členov nášho OZ.

Súčasťou pobytu boli procedúry v kúpeľnej a wellness časti kúpeľov. Keďže daždivá predpoveď počasia sa nesplnila, účastníci pobytu využili voľné chvíle na prechádzky v lesoparku, návštevu skanzena alebo prehliadku večerného Bardejova. Samozrejmosťou boli diskusie v kruhu našej veľkej rodiny, Šance pre pečeň.

fotogaléria

6-8.9.2019  EDUKAČNO RELAXAČNÝ POBYT  V   BARDEJOVSKÝCH KÚPELOCH
25.9.2019   BESEDA K PROBLEMATIKE OCHORENÍ PEČENE V BRATISLAVSKOM AUPARKU

Beseda  bola zameraná k problematike ochorení pečene. Bola na nej predstavená táto publikácia, hosťami boli  všetci traja autori a moderovala  ju Jana Pifflová Španková. Na základe pozvania autorov danej publikácie sa za OZ Šanca pre pečeň  zúčastnili naše členky  p. Silvia Magurová  zo Strážskeho a Ing. Elena Jurčová zo Zvolena. Menované členky dôstojne reprezentovali naše OZ, ktoré dostalo možnosť  v danej publikácií uverejniť  inzerciu nášho občianskeho združenia  pre pacientov s chorobou  pečene.

viac  informácií

5-6.10.2019   EDUKAČNO RELAXAČNÝ POBYT  V KÚPEĽOCH CÍŽ

Kúpele Číž, ležiace na hraniciach s Maďarskom, využívajú na liečbu účinok prírodnej jódo-brómovej minerálnej vody. Je dokázaný jej účinok na cievne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, vysokého krvného tlaku a štítnej žľazy. Naši členovia boli ubytovaní v liečebnom dobe Rimava, ktorý je spojovacími chodbami prepojený s balneoterapiou a stravovacou jednotkou. Presun suchou nohou sme ocenili, nakoľko celú sobotu pršalo a teda sa nám veľmi nechcelo ísť vonku. V podstate sme ani nemali čas, keďže okrem procedúr sme mali, vďaka našej predsedníčke, pani Oľge Štefanickej, o program postarané

fotogaléria

22-23.11.2019  TRETIA  SLOVENSKÁ PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP

V dňoch 22. – 23. 11. 2019 sa členovia OZ Šanca pre pečeň, Oľga Štefanická, Alena Kusá a Ivana Šabová zúčastnili na Tretej slovenskej pacientskej konferencii AOPP, ktorá sa konala v hoteli Vienna House Easy Bratislava a tento rok sa venovala téme „Partneri pre zdravie – partneri pre zmeny“.

 

fotogaléria

viac

  2-5.12.2019  PRVÁ ÚČASŤ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ            NA  PODUJATÍ  ELPA 

Keďže sa Šanca pre pečeň v apríli 2019 stala členom prestížnej európskej asociácie pacientskych organizácií s ochoreniami pečene (ELPA), dostali sme pozvánku na mimoriadne valné zhromaždenie spojené s edukačným programom konané v hoteli Apolo v Barcelone.Na podujatí sa za naše občianske združenie zúčastnila Ivana Šabová. Na podujatí mali prednášky rôzne európske a svetové organizácie, ktoré nejakým spôsobom súvisia s ochorením pečene. ELPA prezident, Marko Korenjak, predstavil plán činnosti asociácie na rok 2020. Zároveň sme odhlasovali nové stanovy združenia, nakoľko neboli v súlade s belgickým právom (sídlo ELPA je v Bruseli).

 

 

fotogaléria

podrobnejšie

 

ROK 2019
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.

Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.  
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť