Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu
HEPATITÍDA
Centrá pre liečbu
a ďalšie informácie
Kliknite na obrázok

 
ROK 2016 v skratke
LEKÁR
RADÍ
PRÁVNIK RADÍ
PODPORUJÚ NÁS
ROK 2017 v skratke
www.slovhep.sk
OCENENIA
"MOJ LEKÁR"
A
"MOJA SESTRA"
 

2019

2018

 


Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia  .
  *  COVID-19, OTÁZKY – ODPOVEDE Z PRVEJ RUKY  * 
RELAXAČNO EDUKAČNÝ POBYT  SPOJENÝ S VALNYM ZHROMAŽDENÍM
27 - 29. 8. 2021 , TURČIANSKÉ  TEPLICE
V dňoch 27. až 29.8.2021 sa uskutočnilo edukačné stretnutie spojené s Valným zhromaždením OZ Šanca pre pečeň v hoteli Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach.
pokračovanie ...
fotogaléria...
9. ČESKO - SLOVENSKÁ  KONFERENCIA  KLINICKEJ  FARMAKOLÓGIE
2 - 3. 9. 2021   ONLINE
Šanca pre pečeň dostala pozvánku zo Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie na účasť na konferencii „Klinická farmakológia 2021, Výzvy a Perspektívy“, ktorá sa konala v online priestore v dňoch 2 – 3. 9. 2021
Viac  info
ŠPORTOVÝ DEŇ ČLENOV OZ ŠANCA PRE PECEŇ
15-17.10.2021  DUDINCE
V tejto Covidovej dobe skupinka členov z občianskeho združenia Šanca pre pečeň využila možnosť stretnúť sa na úžasnom pobyte v Hoteli Hviezda v Dudinciach dňa 15. - 17.10.2021.

Pobyt bol využitý na športové aktivity, ktoré sme spoločne využili na posilnenie nášho zdravia. Zahrali sme si bowling, golf, stolný tenis. Čas nám prial aj na bicyklovanie a vo večerných hodinách sme si boli zaplávať v bazéne.
fotogaléria ...
OZ ŠANCA PRE PEČEŇ SA ZÚČASTNUJE  VZDELÁVACIEHO WEBINÁRU
17.11 - 1.12.2021  ONLINE
Šanca pre pečeň, člen medzinárodnej organizácie ELPA sa zúčastní  série vzdelávacích seminárov, ktoré sa  kvôli opatreniam proti šíreniu pandémie COVID-19 budú konať virtuálne.
Tri webináre sa budú konať každú stredu v termíne od 17.11.2021 do 01.12.2020.
WEBINÁR 17.11.2021 - detaily
PIATA PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP
19 - 20.11.2021  HOTEL BRATISLAVA, BRATISLAVA
V dňoch 19. – 20. 11. 2021 sa členovia OZ Šanca pre pečeň, Oľga Štefanická, Iveta Balogová a Ivana Šabová,  zúčastnili na Piatej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP, ktorá sa venovala téme „Práva pacientov“.
Tešili sme sa prezenčnej účasti, keďže minulý rok sa konferencia konala v dôsledku pandémie Covid 19 online.

podrobnejšie
WEBINÁR 24.11.2021 - detaily

2021

WEBINÁR 1.12.2021 - detaily
späť