Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu
HEPATITÍDA
Centrá pre liečbu
a ďalšie informácie
Kliknite na obrázok

 
LEKÁR
RADÍ
PRÁVNIK RADÍ
PODPORUJÚ NÁS
www.slovhep.sk
OCENENIA
"MOJ LEKÁR"
A
"MOJA SESTRA"
 

2019

2018

 


Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia  .
EDUKAČNO RELAXAČNÉ STRETNUTIE OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
6 - 8.5.2022  HOTEL TRIGAN, ŠTRBSKÉ PLESO
Takmer po dvojročnej pauze, ktorú si vynútila doba s láskou  sme pripravovali jedno z ďalších edukačných stretnutí,   na ktoré sme sa všetci tešili !!!

2021

fotogaléria
viac info
49. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI
18 - 20.5.2022  HOTEL RESIDENCE , DONOVALY 
Už tradične sme sa zástupcovia OZ Šanca pre pečeň mohli vďaka nášmu odbornému garantovi, MUDr. Ľ. Skladanému, PhD, zúčastniť na tradične najlepšom hepatologickom podujatí na Slovensku. Tento rok už konečne zase „naživo“, s atmosférou človečenstva, ktorá na online seminároch chýba.
Témou  tohtoročného kongresu bola:
SIRIUS: berte pečeň vážne.
POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ
12.5.2022 - WEBINÁR

     Dňa 12.05.2022 sme sa zúčastnili webinára – vzdelávanie pacientov na SZU na tému: POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ. Webinárom nás sprevádzal Peter Minárik. Dozvedeli sme sa že: stredná dĺžka života na Slovensku je takmer o 4 roky nižšia  ....

ŠANCA PRE PEČEŇ NA EASL ILC V LONDÝNE
22 - 25.6.2022  EXCEL KONFERENČNÉ CENTRUM
Keďže naše občianske združenie, Šanca pre pečeň, je od roku 2019 členom Európskej pacientskej organizácie ELPA (European Liver Patient Association), dostali sme pozvánku na Medzinárodný kongres pre ochorenia pečene (ILC – International Liver Congress), ktorý každoročne organizuje Európska asociácia pre štúdium pečene (EASL – European Association for Study of Liver).
pár fotiek ...
ŠPORTOVÝ DEŇ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
22 - 24.6.2022  DUDINCE
Už tradične sa členovia OZ Šanca pre pečeň stretli na športovom dni, ktorý sa konal v Dudinciach. Víkend od piatku 24. do 26. júna 2022 patril plávaniu, bicyklovaniu, golfu, triafaniu plechoviek, hádzaniu na cieľ, bowlingu, stolnému tenisu, biliardu a rýchlej chôdzi. Najväčší úspech malo „živé človeče“, kedy sme sa veľa nasmiali, ale nehnevali sme sa, keď sme boli náhodou súperom vyhodení. Každý športovec bol ocenený diplomom a malým darčekom. Už teraz sa tešíme na stretnutie pri športe v budúcom roku, lebo sme si vedomí toho, že nie sme trénovaní a máme toho veľa doháňať
pár fotiek ...
BERME PEČEŇ VÁŽNE
www.siriushepi.sk
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE OZ  ŠANCA  PRE  PEČEŇ
7.10.2022  MASARYKOV  DVOR,  VÍGĽAŠ
Masarykov Dvor Vígľaš Pstruša je športovo rekreačný areál neďaleko Zvolena, kde sa dňa 7.10.2022 konalo Valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň.
fotky z VZ
detailnejšie
Hosťami boli MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. a MUDr. Karolína Šulejová, s ktorými spolupracujeme na projekte SIRIUS.

2022

6 CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP
25-26.11.2022  HOTEL BRATISLAVA, BRATISLAVA
Súčasťou Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie  bol i galavečer spojený so slávnostným odovzdávaním ocenení  "Môj lekár", "Moja sestra" a "In Memoriam"
detailnejšie
VIANOČNÉ STRETNUTIE ČLENOV OZ
17.12.2022  ZVOLEN
"Vianočná dedina na námestí vo Zvolene je miesto, kde sa dňa 17.12.2022 stretli členovia OZ Šanca pre pečeň. V tento predvianočný čas si k nastávajúcim sviatkom popriali veľa spokojnosti v kruhu rodiny, veľa zdravia, šťastia a lásky.
V Novom roku 2023 prajú hlavne veľa zdravia, nech sa všetkým vo všetkom darí."
fotky
späť