Pri príležitosti prvého výročia založenia Ligy proti reumatizmu na Slovensku, pobočka Trnava, boli pozvaní štyria členovia Správnej rady OZ Šanca pre pečeň na BENEFIČNÝ KONCERT konaný dňa 7. 11. 2009 v priestoroch Mestského divadla Trnava.
Pozvanie prijali členovia SR OZ Šanca pre pečeň - p. Štefanická, p. Plavec, Ing. Venglarčík, doc. Ing. Kusá, PhD. Na uvedenej akcii boli získané nové kontakty, kde sme sa dohodli na prípadnej spolupráci so Slovak Crohn Clubom a Ligou proti reumatizmu Slovenska.
Na Benefičnom koncerte boli prítomní aj poprední zástupcovia mesta a významných inštitúcií mesta Trnava. Občianske združenie Šanca pre pečeň so sídlom vo Zvolene, dostalo ako jediné občianske združenie možnosť zúčastniť sa uvedenom podujatí so zástupcami Slovak Crohn Club so sídlom v Bratislave.
Akcia mala vysokú reprezentatívnu a umeleckú úroveň, ktorú zabezpečila po organizačnej stránke predsedníčka Ligy proti reumatizmu Slovenska, pobočka Trnava, pani Vilma Houbová, ktorej aj touto cestou patrí veľké ĎAKUJEME!

                                                                                                          Oľga Štefanická - predsedníčka OZ Šanca pre pečeň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Benefičný koncert v Trnave
-----------------------------------------------------------------------------------------------