Šanca pre pečeň
Registrácia vykonaná 8.4.2009 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky; Číslo spisu: VVS/1–900/90–33687
Občianske združenie
IČO:
45 027 501
J.Cikkera 230/10
DIČ:
2022814805
962 31 Sliač
Č. účtu:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK31 0200 0000 0025 8651 5253
Tel.:
0918 855 447
E-mail:
info@sancaprepecen.eu
Ďalšie kontakty:
Zvolen
Martin
Michalovce
Mgr. Jana Stašáková
Ing. Juraj Venglarčík
PharmDr. Ivana Šabová
Silvia Magurová
predsedníčka združenia
0905 649 980
0917 597 181
0915 955 205
ozsancaprepecen@gmail.com
E-mail:
-
ivuska.sabo@gmail.com
sisikec@gmail.com
Tel.:
jurajven@post.sk