ÚSPEŠNÝ PROGRAM TRANSPANTÁCII PEČENE VO FNSP F.D.ROOSEVELTA

Pri príležitosti vykonania stej transplantácie pečene v tomto roku  vo  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa  28. novembra 2014  konala slávnostná konferencia pod záštitou ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka.
Sto transplantácií pečene neznamená len číslo. Je to výsledok, ktorý preukazuje, že transplantácie pečene vo FNsP F.D. Roosevelta sú kontinuálnym a úspešným programom  na vysokej odbornej úrovni.
Číslo sto znamená sto zachránených pacientov, ktorých životy by inak vyhasli.
                                   celý
článok

-----------------------------------
Dolná Strehová

Občianske združenie Šanca pre pečeň so sídlom vo Zvolene zabezpečilo pre svojich členov trojdňový rekondičný pobyt v priestoroch hotela Aquatermál Dolná Strehová. Pobyt sa uskutočnil v dňoch 10 až 12.
augusta 2012, tu sa uskutočnilo posedenie účastníkov, kde získali informácie o nových možnostiach liečby s Telaprevirom, Boceprevirom. Bolo podaná informácia o možnosti kúpeľnej liečby pre pacientov, ktorí sa liečia na hepatitídu.

V raňajších a večerných hodinách podľa záujmu, mali členovia cvičenie jogy pod vedením
p. Burianovej z Kremnice.
Vo večerných hodinách sme si spoločne zaspievali naše Slovenské piesne s p. Lifkom z Dolnej Strehovej ktorý sa doprevádzal na harmonike.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať vedeniu hotela Aquatermál Dolná Strehová za korektný prístup a príjemný pobyt v ktorom sme mali možnosť využiť služby hotela, ako sú masáže, bazény a sauny .

Veľká vďaka! Vedenie občianskeho združenia
.

-----------------------------------
Stretnutie s lekárom v Žiari nad Hronom

Dňa 17.04.2012 v Žiari nad Hronom v Dome seniorov, zorganizovalo OZ Šanca pre pečeň v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom stretnutie s lekárkou MUDr. Eliškou Lovrantovou, na tému: Otázky a odpovede o chorobách pečene a zdravej výžive. Foto nájdete v galérií.

-----------------------------------
Beseda v nemocnici

Dňa 19.3.2012 sa konala beseda pacientov a členov OZ s lekármi.
.. Čítať celý článok...

-----------------------------------
11.5.2011 Tlačová konferencia

V dňoch 11.05.2011 naše občianske združenie malo možnosť zúčastniť sa na tlačovej besede za účasti masmédií a TV Markíza, JOJ,
STV.
Tém
a: Príbeh pacienta + Občianske združenie.
Tlačová beseda bola pri príležitosti HEPATOLOGICKÝCH DNÍ.
Účasť zabezpečovala firma: Bayer,
spol.s.r.o. /Bayer Schering Pharma /

-----------------------------------
Valné zhromaždenie 19.2.2011

Dňa 19.2.2011 sa v priestoroch reštauráci
e Centrum vo Zvolene konalo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Šanca pre pečeň...
Čítať celý článok...

-----------------------------------
Benefičný koncert v Trnave

Pri príležitosti prvého výročia založenia Ligy proti reumatizmu na Slovensku, pobočka Trnava, boli pozvaní štyria členovia Správnej rady OZ Šanca pre pečeň na BENEFIČNÝ KONCERT konaný dňa 7.11.2009 v priestoroch Mestského divadla Trnava.
.. Čítať celý článok...

-----------------------------------
Zahájenie roku 2010

Prvé stretnutie v roku 2010 bolo pre členov a sympatizantov OZ Šanca pre pečeň príjemným dňom v atmosfére pohody, získavania nových informácií a pracovných aktivít.
..
Čítať celý článok...

-----------------------------------
Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň


PEČEŇ - OBEZITA - ZDRAVIE 16.8.2014

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami
Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova
a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica zorganizovali 16.8. 2014 v Kúpeľoch Sliač
verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.

Čítať celý článok...

-------------------------------------------------------

Dudince 2012


Akcia Dudince – hotel Hviezda
V dňoch 14 až 16.decembra 2012 Občianske združenie Šanca pre pečeň ukončila celoročné aktivity roku 2012 trojdňovým edukačným pobytom v hoteli Hviezda Dudince . Pobyt bol spojený s odbornou besedou, ktorá bola zameraná na skúsenosti pri transplantácii pečene, liečbu trojkombináciou a autoimunitu. Vo večerných hodinách mali účastníci možnosť posedieť si pri dobrej hudbe, ktorá bola v priestoroch hotela.
Priatelia privítali medzi sebou aj nových členov a to z oblasti Banská Bystrica, Nitra, Prešov a okolie Košíc. Tu bol umocnený duch vianočných sviatkov, ktorý priniesol dobrú energiu pre všetkých účastníkov pobytu.
Odborná beseda bola určená pre členov, ktorí sa zaujímali o problémy po transplantácii pečene, o novú liečbu trojkombináciou, autoimunitu.
Chcem poďakovať členom OZ za aktívnu účasť v jednotlivých akciách v roku 2012 a teším sa na rok 2013!
Všetko dobré!
Fot
ografie nájdete vo fotogalérii.
                                                           Vedenie OZ Šanca pre pečeň

------------------------------------------------------
40. májové hepatologické dni – Podbanské

Občianske združenie Šanca pre pečeň dostalo pozvanie od Slovenskej hepatologickej spoločnosti Bratislava na 40.
májové hepatologické dni v hoteli Permon – Podbanské. Na akcii sa zúčastnili hepatológovia a infektológovia z celého Slovenska a zahraničia. Za občianske združenia, ktoré sa zaoberajú liečbou a prevenciou ochorenia pečene boli pozvaní po dvaja zástupcovia.

Účastníci si mali možnosť vymeniť skúsenosti v oblasti liečby pečene. Zároveň bol prednesený profil telapreviru a manažment nežiaducich účinkov liečby trojkombináciou.

Fot
ografie nájdete vo fotogalérii.

------------------------------------------------------
II. celoslovenská konferencia
pacientskych organizácií


OZ Šanca pre pečeň sa zúčastnilo v dňoch 30.-31.03.2012 na II. celoslovenskej konferencii pacientskych organizácií v hoteli Park v Piešťanoch.
.. Čítať celý článok...

------------------------------------------------------
Dudince 2011

Do fotogalérie sme pridali niekoľko záberov z edukačného pobytu členov OZ v Dudinciach v dňoch 28
.a 29. mája.

------------------------------------------------------
19.3.2011 Rooseveltová nemocnica

OZ v dňoch 19.03.2011 uskutočnilo občianske združenie stretnutie s pacientami na oddelení v Rooseveltovej nemocnice Banská Bystrica.
..
Čítať celý článok...

------------------------------------------------------
Stretnutie členov združenia v Kováčovej

Dňa 4. septembra 2010 sa nám opäť podarilo zažiť jeden pekný deň na Kováčovej pri Zvolene, kde sme sa stretli cca 50 členovia združenia, sympatizanti, lekári a zástupcovia farmaceutických firiem na neformálnom stretnutí.
Celodenný program bol naozaj bohatý. Po zaujímavých prednáškach na témy o liečení ochorení pečene sme využili čas na individuálne konzultácie so zúčastnenými lekármi. Doobedu rozvoniaval z kotlíka výborný guláš, po ňom nasledovali aj športové aktivity, kto si trúfol si mohol zajazdiť na koníkoch.
Mali sme možnosť zrelaxovať pri masážach a zábavnom kultúrnom programe, ktorý pripravili a zrealizovali členovia združenia.
Nechcelo sa nám ani odísť z podujatia a všetci sme sa zhodli, že tieto akcie sú pre nás potrebné.
Dobrú atmosféru dokumentuje zopár fotografií zo stretnutia, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalerii
.

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše aktivity
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------