Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Vážení a milí priatelia,
Vysoko si vážime Vašu ústretovosť a ochotu, s akou pristupujete na činnosť nášho združenia pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť kvalitu svojho života pri tak závažných  akútnych a chronických ochoreniach  pečene. Ďakujeme za Vaše príspevky, vďaka ktorým je náš život kvalitnejší. S vašou pomocou budeme môcť pripraviť rekondično-rehabilitačné pobyty, organizovať edukáciu, osvetu a pomôže nám to pri tvorbe Občasníku. Pre Vás táto čiastka (2%/3%) nepredstavuje žiadne výdavky navyše! Ide o časť dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu. Využite možnosť premeniť Vaše 2% na dar, ktorým podporíte našu činnosť.

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ, DARUJTE NÁM 2% (3%) DANE Z PRÍJMU!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ, DARUJTE NÁM 2% (3%) DANE Z PRÍJMU!

Vážení a milí priatelia,
Vysoko si vážime Vašu ústretovosť a ochotu, s akou pristupujete na činnosť nášho združenia pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť kvalitu svojho života pri tak závažných  akútnych a chronických ochoreniach  pečene. Ďakujeme za Vaše príspevky, vďaka ktorým je náš život kvalitnejší. S vašou pomocou budeme môcť pripraviť rekondično-rehabilitačné pobyty, organizovať edukáciu, osvetu a pomôže nám to pri tvorbe Občasníku. Pre Vás táto čiastka (2%/3%) nepredstavuje žiadne výdavky navyše! Ide o časť dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu. Využite možnosť premeniť Vaše 2% na dar, ktorým podporíte našu činnosť.
Ako na to?
Do 31.03.2023 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
Do 30.04.2023 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Zamestnanci
Požiadajte  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Prosím, zaškrtnite políčko (v spodnej časti), „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona“ (vyznačí sa x)
Najneskôr do 30.4.2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Základné údaje na vypĺňanie tlačív:
IČO: 45 027 501
Právna forma: občianske združenie
Názov: Šanca pre pečeň
Sídlo: J. Cikkera 230/10, 962 31 Sliač

Prosíme o propagáciu u Vašich priateľov a známych,  ako aj u ich priateľov a známych, vo Vašom zamestnaní, u kolegov, vo Vašom bydlisku, u susedov, vo Vašom okolí....

SRDEČNÁ VĎAKA!


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023 za                     
                                                                     rok 2022

Vypočítajte si
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,  pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z               dane v prospech 1 prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

P o s t u p  k r o k o v pre PO

            Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2023

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Vyhlásenie 2(3) % pre ŠpP
 
 
späť