Prvé stretnutie v roku 2010 bolo pre členov a sympatizantov OZ Šanca pre pečeň príjemným dňom v atmosfére pohody, získavania nových informácií a pracovných aktivít.
Dňa 30.1.2010 sa v priestoroch Divadelnej reštaurácie vo Zvolene rokovalo na Valnom zhromaždení, na ktorom bola predložená Správa o činnosti OZ Šanca pre pečeň, Správa o hospodárení za rok 2009 a návrhy plánov aktivít a rozpočtu pre rok 2010.
V odbornej časti si členovia vypočuli pozvaných lekárov a hostí, ktorí nám uskutočnili prednášky na témy Nech je jedlo Vašim liekom, Liečba hepatitídy B a C tabletkami, Vekom podmienená degenerácia makuly. Súčasťou stretnutia boli prezentácie farmaceutických firiem,poradenstva k zdravej výžive a zo SZP. Pacienti mali možnosť dať si odmerať imunitu, krvný tlak a cukor.

Naše stretnutie prišla podporiť aj predsedníčka OZ Ligy proti reumatizmu z Trnavy, s ktorým naše OZ nadviazalo spoluprácu.
Potešilo nás vystúpenie talentovaných detí, ktoré nám spríjemnili program, ako aj kultúrne vystúpenie našich členov OZ.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho stretnutia, sponzorom, lekárom a odborníkom z firiem, pretože ukázali, že im nie sú ľahostajné problémy pacientov a členov OZ Šanca pre pečeň. Veríme, že takýchto vydarených stretnutí bude v tomto roku čo najviac.
                                                                                                                                                                  Správna rada OZ.
<<  Späť
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zahájenie roku 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------