Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Združenie Šanca pre pečeň
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného
zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami
pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
Milí priatelia, prosíme, pomôžte nám aj tento rok a darujte nám percentá dane z príjmu!
Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Pre Vás táto čiastka nepredstavuje žiadne
výdavky navyše! Ide o časť dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu.
Využite možnosť premeniť Vaše 2% (3%) na dar, ktorým podporíte našu činnosť.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) je uvedený v článku.  Čítať článok. ...
Venujte nám percentá z dane z príjmu, odvedenej v roku 2020
Prezentácia - predstavenie združenia
Chcete byť členom nášho združenia?

Ste pacientom s ochorením pečene, zaujíma
Vás táto téma a máte chuť prísť medzi nás?
Členstvo v združení je dobrovoľné.
Členstvo v združení vzniká podaním prihlášky člena a zaplatením členského príspevku. Prihláška je na stiahnutie v súbore
.pdf   v prílohách.

Vyplnenú prihlášku zašlite na emailovú alebo poštovú adresu združenia.


Prílohy:
      Zásady hospodárenia
      Prihláška do združenia