Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu
HEPATITÍDA
Centrá pre liečbu
a ďalšie informácie
Kliknite na obrázok

 
Medzi TOP lekárov patrí aj MUDr. Skladaný
ROK 2016 v skratke
LEKÁR
RADÍ
PRÁVNIK RADÍ
ROK 2015
PODPORUJÚ NÁS
ROK 2017 v skratke
ROK 2016
www.slovhep.sk
OCENENIA
"MOJ LEKÁR"
A
"MOJA SESTRA"
ROK 2017
 
ROK 2018

2019

2018

 

ROK 2019

Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia  .  
  *  COVID-19, OTÁZKY – ODPOVEĎE Z PRVEJ RUKY  * 
ROK 2020
RELAXAČNO EDUKAČNÝ POBYT  SPOJENÝ S VALNYM ZHROMAŽDENÍM
27 - 29. 8. 2021 , TURČIANSKÉ  TEPLICE
V dňoch 27. až 29.8.2021 sa uskutočnilo edukačné stretnutie spojené s Valným zhromaždením OZ Šanca pre pečeň v hoteli Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach.
pokračovanie ...
fotogaléria...
9. ČESKO - SLOVENSKÁ  KONFERENCIA  KLINICKEJ  FARMAKOLÓGIE
2 - 3. 9. 2021   ONLINE
Šanca pre pečeň dostala pozvánku zo Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie na účasť na konferencii „Klinická farmakológia 2021, Výzvy a Perspektívy“, ktorá sa konala v online priestore v dňoch 2 – 3. 9. 2021
Viac  info